Ще финансират партньорски проект на Троян и Елванген

* Целта – подобряване на капацитета на общинската администрация; стойността - 331 000 лв.


С РЕШЕНИЕ на Управителния орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), подписано в края на м. януари, са одобрени за финансиране нови 13 проекта по подприоритет 1.6 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” (бюджетна линия BG051PO002/10/1.6-02), научихме от PR-ката на Община Троян Маргарита Генкова. Целта на тези проекти е да подобряват капацитета на администрацията на централно, областно и общинско ниво...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |