Белодробна болница - Троян, ОБЯВА

ЗАПОВЕД121/23.09.2014 г.
На основание чл. 14, ал. 5 от Закон за обществените поръчки, във връзка с ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (в сила от 02.09.2011 г., доп., ДВ бр. 49 от 04.06.2013 г.)
НАРЕЖДАМ:
1. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публична покана с предмет: „Избор на обслужваща финансова институция за комплексно банково обслужване на „СБАЛББ-Троян”  ЕООД, град Троян“...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |