Заключителна пресконференция на „Балдим-Федерн” ООД

Заключителна пресконференция на „БАЛДИМ-ФЕДЕРН” ООД по проект „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

ВЪВ ВРЪЗКА с успешното приключване на проект BG16RFOP002-2.001-0228-C01 „Подобряване на производствения капацитет и разнообразяване на продуктовия асортимент” по Оперативна програма „Иновации и Конкурентоспособност”...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |