Заповед за организацията на движението на Орешашкия панаир

ОБЩИНА ТРОЯН
ЗАПОВЕД № 937/31.07.2019 Г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община – Троян и Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с честването на предстоящия храмов празник на Троянския манастир „Успение Богородично”...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |