Важни крайни срокове за предстоящите Местни избори 2019

* За избирателите с трайни увреждания и избирателите, желаещи да гласуват по настоящ адрес
Местни избори 2019
От Централната избирателна комисия (ЦИК) съобщават:

До 12 октомври 2019 г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |