Гражданско участие за чиста околна среда в община Троян

* Проектът „Гражданско участие за чиста околна среда в община Троян (№ BG05SFOP001-2.025-0090) се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Сдружение „Tроян в бъдещето“
 
БЪЛГАРИЯ има уникална природа, която не можеш да видиш никъде другаде. На едно малко късче земя са събрани толкова планини, равнини, реки и море...
 

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |