За стадиона и футболистите

* „Мястото избира Манговски. Градското ръководство го подкрепя. От тук нататък само Минко знае колко дамаджани с троянска сливова, колко сланина е отнесъл към София докато бъде утвърдена площадкат“ * „Много „най-“ извисяват Фоско над останалите“ * „Много трябва да се мисли, когато се правят подобни предложения“

Минко Манговски
Тема с продължение Позиция
 
ЖЕЛАНИЕ и необходимост от изграждането на стадион в Троян се появи още в края на петдесетте години на миналия век. Идеята принадлежи на Минко Манговски запален футболен деятел, работил по-активно от всеки друг за  нейната реализация. Тогава не е имало разработен градоустройствен план на нашия град и никой не е предвиждал строителство на стадион. Мястото избира Манговски. Градското ръководство го подкрепя. От тук нататък само Минко знае колко дамаджани с троянска сливова, колко сланина е отнесъл към София докато бъде утвърдена площадката, докато се избере проектантски колектив и се решат всички проблеми, изникващи непрекаснато пред ентусиазирания троянец и неговите най-близки поддръжници – Марко Шошков, Минко Свиревски и др. ...

Нататък

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |