Чакаме решението на министъра!

* Никак не са им „любителски“ намеренията – хората (от „Мат Кариери“ ООД) планират дори продължаване на концесията
Читателите ни пишат
От столичния риболовен клуб „Балканка“ са предприели решителен ход срещу абсурдното инвестиционно намерение на „Мат Кариери“ ООД (София) за изграждане на кариера за добив на камък и строителни материали в района на язовир „Сопот“ до с. Голяма Желязна, Троянско (виж „Битката за Голяма Желязна“ – бел. ред.). Риболовците обжалват пред министъра на околната среда и водите становищата за допустимост на каменната кариера, дадени вече от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) - Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ)...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |