РИОСВ – Плевен ще прави екологична оценка за напъна на „Мат Кариери“

* Абсурдното инвестиционно намерение за добив на камък и строителни материали в района на яз. „Сопот“ вече получи „да“ от РЗИ – Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“ * Местните хора –
 категорично против
Тема с продължение
Ще останат ли тези гледки от яз. "Сопот" само спомен?!
НА 18 АПРИЛ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Плевен с писмо са уведомили Община Троян, че е взето решение да се...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |