Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД - ЛОВЕЧ
ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

На 27.05.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Троян е постъпило писмо с вх. №ОбС-231/ 27.05.2019 г. от Милена Вълчева, председател на Окръжен съд - Ловеч, с което се уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд - Троян, изтича на 07.01.2020 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд - Ловеч е определило броя на съдебните...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |