Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ТРОЯН ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

          Във връзка с искане на Окръжен съд - Ловеч с вх. №ОбС-392/18.11.2019 г. относно попълване на списъка с кандидатите за съдебни заседатели с 9 съдебни заседатели за Районен съд - Троян, ОБЯВЯВАМ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА за набиране на кандидати за съдебни заседатели...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |