Общински съвет – Наредба №6 и Наредба №7

Наредба №6 за определянето размера на местните данъци на територията на община Троян
 
РЕШЕНИЕ №18/19.12.2019 г.
      
   На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Троян приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 6 за определяне размера на местните  данъци на територията на Община Троян...

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |