Общинският солидарен фонд продължава да помага

* През 2023 г. фондът е одобрил 77 заявления и е изплатил почти 69 хил. лв.  на наши съграждани, нямащи възможност сами да покрият разходите за лечението си
Кауза
Станислава Вачева
ПРЕЗ 2023 Г. комисията, управляваща Общинския солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян, продължи своята дейност в подкрепа на наши съграждани, които не могат сами или с помощта на своите близки да покрият разходите си за лечение.

ОТ СЪЗДАВАНЕТО на фонда, до края на 2023 г., с натрупване са приети 320 заявления и са взети 277 решения за отпускане на финансова помощ на обща стойност 269 752 лв. Бюджетът на фонда за 2023 г. бе 81 667 лв., формиран от: преходен остатък от дарения през 2022 г. в размер на 4473 лв., вноска от 75 001 лв. от общинския бюджет и 2192 лв. от нови дарения, включително редовните вноски на служители на общинската...

Нататък

 

©2009 Троян 21 | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |